Pohybujeme sa v energetike už takmer 20 rokov. Sme vývojová, projekčná, výrobná aj montážna firma. Rozumieme strojárenskej aj elektrotechnickej oblasti, nie je nám cudzia pneumatika, elektronika, hydraulika, programovateľné automaty, chémia, fyzika, meranie a regulácia, software a hardware, skrátka neumelá inteligencia :-). Vieme dobre pracovať so sypkým materiálom, vyrábame zásobníky, dopravníky, mechanizované silá, takisto ako aj rozpúšťacie stanice na prípravu roztokov, dodáme a namontujeme potrubia, nádrže, záchytné vane. Ako samozrejmosť je pre nás práca s nerezovým materiálom, plastom, dôsledne dbáme na materiálovú kompatibilitu. Všetky tieto činnosti sme potrebovali pri denitrifikácii kotlov metódou SNCR (selektívna nekatalytická redukcia).


Our company has been around for nearly 20 years. We do everything from a design, a project preparation to a production and an assembly. We understand machinery, electrics, pneumatics, electronics, hydraulics, PLC, chemistry, physics, measurements and control, software and hardware, shortly non artificial inteligence :-). We know how to handle the granular material, we produce stacks, transporters, silos with mechanics. We build equipment for preparation of aqeous solutions. We can deliver and assembly pipes, storage and safety tanks. Our works include stainless steel, plastics and we take care of a material compatibility. We used our experience in the reducing the nitrogen oxides by the method SNCR - selective non-catalytic reduction.